TSK-Synchro terugslagkleppen voor rioolgemaal Dordrecht

Opdrachtgever:   Gemeente Dordrecht
Locatie:   Rioolgemaal Dordrecht
Producten:   TSK-Synchro terugslagkleppen

Het hoofdrioolgemaal in Dordrecht dateert uit 1971 en is de laatste jaren in diverse stappen gemoderniseerd. De laatste stap betrof het vervangen van de bestaande terugslagkleppen, deze kleppen hadden in toenemende mate last van vervuiling rondom de assen en klepzittingen, waardoor deze niet meer goed functioneerden. Om deze vervuiling te kunnen verwijderen moesten de kleppen volledig worden gedemonteerd.

Tijdens een beursbezoek is gebleken dat de TSK-Synchro terugslagklep van Arveon een mogelijke vervanger kon zijn voor de bestaande kleppen, daar de as zich boven de vloeistofstroom bevindt en er dus geen vuil aan de as kan hechten. Ook voor servicedoeleinden is deze klep eenvoudig toegankelijk d.m.v. een los neembare deksel aan de bovenzijde.

Tijdens het eerste bezoek van Arveon aan dit gemaal bleek al snel dat kleppen met een diameter van  700mm niet zouden passen binnen de bestaande maatvoering van het leidingwerk. Hierop heeft Arveon besloten te onderzoeken welke mogelijkheden er bestonden om de kleppen te kunnen installeren. De conclusie was dat de inbouwmaat van de kleppen kon worden teruggebracht van 1500mm naar 1100mm.

Na gedegen onderzoek is besloten om één klep aan te schaffen en hier een jaar ervaring mee op te doen. In dit jaar hebben zich geen vervuilingen voorgedaan, waarna is besloten om ook de overige twee kleppen in februari 2016 te vervangen.  Er zijn nadien geen vervuilingen meer geconstateerd en de installatie draait naar volle tevredenheid.

Referentie door: Ing. A.M. van der Nat
Sector Stadsbeheer/RGG
Gemeente Dordrecht