TSK-Synchro terugslagklep voor Hoogheemraadschap Delfland

Opdrachtgever:   Bosman Watermanagement
Locatie:   Bergboezem Berkel-Berkel en Rodenrijs
Producten:   TSK-Synchro DN800 XR

“Het Hoogheemraadschap van Delfland bouwt een gemaal in de polder van Berkel met een tweeledige functie. Enerzijds is dit gemaal bedoeld om het reguliere polderpeil in stand te houden, anderzijds is dit gemaal gesitueerd aan de rand van een bergingspolder, waar 600.000 m³ water ingelaten kan worden wanneer het reguliere systeem dit niet aan kan. Hierna dient dit gemaal dit weer naar het boezemwater af te voeren. De afvoerleiding kan tevens gebruikt worden als inlaat voor een deel van de bergingspolder. Binnen de afdeling Beheer rees de vraag om een kering in de leiding te maken die niet stroomafhankelijk is, teneinde een extra zekerheid in de leiding te borgen wanneer de stroom zou uitvallen en de afsluiters open zouden staan. Zo kwam Delfland bij Arveon.

Via hoofdaannemer GMB en onderaannemer Bosman Watermanagement is er een opdracht bij Arveon geplaatst om twee mechanische terugslagkleppen te plaatsen in de afvoerleiding achter de elektrisch aangedreven afsluiters. Na het monteren van de terugslagkleppen in de reeds gebouwde kelder van het gemaal, zijn er een tweetal testsessies geweest. Bij iedere testsessie is een deskundige aanwezig geweest van Arveon om te kijken of het verenpakket afdoende was bij de setting of dat deze aangepast moest worden. Uiteindelijk is gebleken dat er nagenoeg geen verlies in de capaciteit van de pompen is bij het gebruik van deze kleppen.

De samenwerking met Arveon hebben wij als zeer plezierig en vakkundig ervaren.  Zij hebben zelfs een korte uitleg op papier gezet, zodat de poldermachinisten (de uiteindelijke gebruikers) ook de werking van de kleppen uitgelegd krijgen!”

 

Referentie door: dhr. van Leeuwen
Contractmanager Hoogheemraadschap van Delfland