Mobiele beluchter

De Roterende Bellenbeluchter, RBA-F, is een direct toepasbare drijvende, mobiele beluchting met een pompfunctie. Door het kleine formaat, het  geringe gewicht en de eenvoudige drijfconstructie is deze beluchter zeer snel inzetbaar in een verscheidenheid aan situaties. De RBA-F brengt zuurstof in het water en maakt gebruik van gedwongen recirculatie. Wat de laag toeren rotor aan water verplaatst, moet via de zuigleiding opgezogen worden. De lucht/zuurstof wordt in dit proces onder water gemengd met het water en verspreid. Het water kan middels een optioneel geleverde flexibele zuigleiding over afstanden tot 80 meter gerecirculeerd worden.

RBA-F en conventionele beluchters
Conventionele beluchters werken in veel gevallen (deels) boven het wateroppervlak. Het water wordt dan middels een schroef principe omhoog gehaald en rond gespoten. Dit heeft een aantal nadelen zoals geluidsoverlast en de kans op verspreiding van aërosolen (bacteriën in de lucht).

De RBA-F werkt in tegenstelling tot de conventionele beluchters geheel onder water. Hierdoor wordt het geluidsniveau tot een minimum beperkt en worden er geen aërosolen geproduceerd. Het unieke aan het RBA-F principe is de combinatie van beluchting, mengen en het pomp principe, waarbij zuurstofarm water vanaf afstanden tot 80 meter opgezogen kan worden (recirculatie). Door deze recirculatie is het effect van de RBA-F veel groter dan een beluchter die alleen water rondom de installatie belucht.

De RBA-F kan door middel van een lage toerental afstelling ook gebruikt worden voor het mengen van het oppervlaktewater zonder dat het met lucht/zuurstof wordt gemengd. Naast de zuigleiding voor het verpompen van watermassa’s over grote afstanden is er ook een optie voor het aansluiten van een externe luchtstroom. Zo kan bijvoorbeeld lucht met stank direct verwerkt worden in een biologische proces of kan dit gemixt worden met een ander gas in plaats van lucht.

Toepassingsgebieden van de RBA-F:

 • Voorkoming en bestrijding van blauwalgen
 • Verbetering van de kwaliteit van zwemwater
 • Revitalisering van visvijvers en siervijvers
 • Revitalisering van binnenhavens en stadsgrachten
 • Direct inzetbare noodbeluchting bij bedreiging van het waterleven
 • Tijdelijk of permanente  beluchtingcapaciteit bij aerobe afvalwaterzuiveringen.
 • Mengen en mixer van gassen in een biologisch proces voor stank bestrijding of vergisters.

Kenmerken van de RBA-F:

 • Verkrijgbaar verschillende vermogens en werkbereiken van 1,5 kW tot 7,5 kW
 • Geluidsarme werking
 • Er worden geen aërosolen geproduceerd doordat de lucht onder water wordt ingebracht
 • Handelbaar gewicht vanaf slechts ca. 90 kilogram
 • Doordat de Roterende Bellenbeluchter drijft kan deze bijna overal geplaatst worden
 • Rendement variërend van 1,8 tot 2.2 kg O2 (zuurstof) per kWh (kilowattuur)
 • Reikwijdte rondom de beluchter is vrij groot met als voordeel dat het beluchte water direct weggevoerd wordt
 • Water kan ook worden gecirculeerd zonder zuurstofinbreng
 • Met extra zuigleiding leverbaar voor recirculatie van de gehele of gedeeltelijke watermassa.

Wilt u meer informatie over inzetbaarheid van de RBA in uw situatie of misschien eerst een demonstratie? Neem contact met ons op.